Artigos

A desfiguración da muller na guerrilla en Galiza

No noso imaxinario, a Resistencia ao Golpe de xullo de 1936 ou a configuración da posterior guerrilla debúxanse como espazos monopolizados pola figura masculina en detrimento da presenza feminina. O enfoque axeitado, dende un punto de vista histórico, que deberían recibir os traballos enmarcados baixo a liña de xénero, non pasa por caer no simplismo de tentar equiparar en termos cuantitativos a súa presenza neste escenario, senón que vai máis aló. É fundamental preguntarnos o papel que xogaban elas neste contexto, a visión que sobre a súa figura se tiña no bando oposto ou as razóns de seren relegadas a un plano secundario, entre outros interrogantes. Isto será o que nos permita avanzar de xeito favorable no coñecemento e na investigación histórica.

Sigue lendo

“Á lus do televisor”. Ocio e comunidade no rural tardofranquista a través dos Teleclubs

Ao longo da segunda metade do século XX, a sociedade galega atravesou o período de máis fondas transformacións da súa historia, no espazo dunha soa xeración, que teñen que ver co fin do mundo campesiño, da súa base material e das relacións de comunidade que desde sempre lle deran sentido. Un proceso global que no Estado español proxectou as consecuencias da guerra civil: unha longa posguerra e a vixencia dun réxime ditatorial como o franquista.

Sigue lendo

A Momia” (1932). Unha creación cinematográfica arredor da memoria, o amor, o terror e o Destino

A Momia é unha fantasía romántica que traspasa os límites do tempo e do espazo. Narra a historia de amor entre a Princesa Ankhesenamon -Sacerdotisa da deusa Isis en Karnak e filla do Faraón Amenofis o Magnífico- e Imhotep -Sumo Sacerdote do Deus do Sol en Karnak-. Ante a morte dela Imhotep trata de resucitala co Papiro de Thoth, co cal Isis devolvera a vida o seu home, o deus Osiris. É descuberto polo que se lle condena por sacrilexio a ser momificado e enterrado en vida xunto co Papiro sagrado.

Sigue lendo