Filosofía

Contra o prexuízo especista: argumentos a favor e en contra

Neste artigo, analizarei dous dos argumentos máis importantes para rexeitar o especismo, é dicir, a idea de que só debemos considerar moralmente a aqueles individuos que pertencen á especie homo sapiens: o Argumento da Relevancia e o Argumento da Superposición de Especies. Para realizar esta análise, o artigo estará estruturado do seguinte modo: a primeira sección expoñerá brevemente os argumentos ofrecidos para defender o especismo. A segunda sección analizará o Argumento da Relevancia. A terceira sección examinará o Argumento da Superposición de Especies. A cuarta sección concluirá.

Sigue lendo