Picture of Rodrigo Alejandro de la O Álvarez

Rodrigo Alejandro de la O Álvarez

Campeche, 1985. Investigador pos-doutoral en Historia polo Centro de Investigacións e Estudos Superiores en Antropologia Social (CIESAS). Obtiven o Premio á Mellor Tese de Doutoramento pola Academia Mexicana de Ciencias (2015). Os campos de investigación nos que estou inmerso xiran en torno ao estudo da xeografía histórica, intercambios comerciais, eventos de violencias, así como análise social e cultural das emocións integrado na historia colonial do Golfo-Caribe, de modo específico na historia do fenómeno da pirataría.
Picture of Rodrigo Alejandro de la O Álvarez

Rodrigo Alejandro de la O Álvarez

Campeche, 1985. Investigador pos-doutoral en Historia polo Centro de Investigacións e Estudos Superiores en Antropologia Social (CIESAS). Obtiven o Premio á Mellor Tese de Doutoramento pola Academia Mexicana de Ciencias (2015). Os campos de investigación nos que estou inmerso xiran en torno ao estudo da xeografía histórica, intercambios comerciais, eventos de violencias, así como análise social e cultural das emocións integrado na historia colonial do Golfo-Caribe, de modo específico na historia do fenómeno da pirataría.