Juan López

Juan López

Augapesada, (Ames) 1995. Graduado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela cunha estancia dun curso académico na Universidade Jagielloński en Cracovia, Polonia. Cursei un máster de profesorado na especialidade de Xeografía e Historia e actualmente prepara as oposicións para a mesma plaza. Os meus intereses están vencellados á Historia do século XX, especialmente no centro-leste de Europa, e á evolución e desenvolvemento dos distintos movementos político-sociais.
Juan López

Juan López

Augapesada, (Ames) 1995. Graduado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela cunha estancia dun curso académico na Universidade Jagielloński en Cracovia, Polonia. Cursei un máster de profesorado na especialidade de Xeografía e Historia e actualmente prepara as oposicións para a mesma plaza. Os meus intereses están vencellados á Historia do século XX, especialmente no centro-leste de Europa, e á evolución e desenvolvemento dos distintos movementos político-sociais.