Picture of Juan López

Juan López

Augapesada, (Ames) 1995. Graduado en Historia pola Universidade de Santiago de
Compostela cunha estancia dun curso académico na Universidade Jagielloński en
Cracovia, Polonia. Cursei un máster de profesorado na especialidade de
Xeografía e Historia e actualmente prepara as oposicións para a mesma plaza. Os meus intereses están vencellados
á Historia do século XX, especialmente no centro-leste de Europa, e á evolución e
desenvolvemento dos distintos movementos político-sociais.
Picture of Juan López

Juan López

Augapesada, (Ames) 1995. Graduado en Historia pola Universidade de Santiago de
Compostela cunha estancia dun curso académico na Universidade Jagielloński en
Cracovia, Polonia. Cursei un máster de profesorado na especialidade de
Xeografía e Historia e actualmente prepara as oposicións para a mesma plaza. Os meus intereses están vencellados
á Historia do século XX, especialmente no centro-leste de Europa, e á evolución e
desenvolvemento dos distintos movementos político-sociais.