Alba Garrido Fernández

Alba Garrido Fernández

Ourense, 1997. Graduada en Historia (2019), no mestrado de Historia Contemporánea (2021) pola Universidade de Santiago de Compostela e no mestrado de Educación (2022) pola UVigo. Actualmente cursa o doutoramento en Historia Contemporánea na USC. Os seus estudos e temas de interese céntranse no exilio republicano dende o Golpe de Estado de 1936, nas traxectorias e experiencias vitais do deportados galegos a campos de concentración da Alemaña Nazi e na Resistencia ao Golpe en Galiza.
Alba Garrido Fernández

Alba Garrido Fernández

Ourense, 1997. Graduada en Historia (2019), no mestrado de Historia Contemporánea (2021) pola Universidade de Santiago de Compostela e no mestrado de Educación (2022) pola UVigo. Actualmente cursa o doutoramento en Historia Contemporánea na USC. Os seus estudos e temas de interese céntranse no exilio republicano dende o Golpe de Estado de 1936, nas traxectorias e experiencias vitais do deportados galegos a campos de concentración da Alemaña Nazi e na Resistencia ao Golpe en Galiza.

A desfiguración da muller na guerrilla en Galiza

No noso imaxinario, a Resistencia ao Golpe de xullo de 1936 ou a configuración da posterior guerrilla debúxanse como espazos monopolizados pola figura masculina en detrimento da presenza feminina. O enfoque axeitado, dende un punto de vista histórico, que deberían recibir os traballos enmarcados baixo a liña de xénero, non pasa por caer no simplismo de tentar equiparar en termos cuantitativos a súa presenza neste escenario, senón que vai máis aló. É fundamental preguntarnos o papel que xogaban elas neste contexto, a visión que sobre a súa figura se tiña no bando oposto ou as razóns de seren relegadas a un plano secundario, entre outros interrogantes. Isto será o que nos permita avanzar de xeito favorable no coñecemento e na investigación histórica.

Sigue lendo