Picture of Marina González Estévez

Marina González Estévez

Ferrol, 1997. Estudante de Filoloxía Hispánica, minor na área de Teoría literaria. Interese no ámbito da socioloxía, especialmente no campo do feminismo e as escrituras dende o corpo. Actualmente en Compostela.
Picture of Marina González Estévez

Marina González Estévez

Ferrol, 1997. Estudante de Filoloxía Hispánica, minor na área de Teoría literaria. Interese no ámbito da socioloxía, especialmente no campo do feminismo e as escrituras dende o corpo. Actualmente en Compostela.