Picture of María Núñez Cobas

María Núñez Cobas

Lugo, 1996. Graduada en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Humanidades) pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente realizo o Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato por Xeografía e Historia. As miñas liñas de investigación céntranse no estudo das mulleres en movementos sociais, políticos e de loita durante o século XX. Tamén teño especial interese nos movementos revolucionarios de transformación social enmarcados na Idade Contemporánea, en especial a Revolución Rusa e a Revolución Cubana.
Picture of María Núñez Cobas

María Núñez Cobas

Lugo, 1996. Graduada en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Humanidades) pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente realizo o Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato por Xeografía e Historia. As miñas liñas de investigación céntranse no estudo das mulleres en movementos sociais, políticos e de loita durante o século XX. Tamén teño especial interese nos movementos revolucionarios de transformación social enmarcados na Idade Contemporánea, en especial a Revolución Rusa e a Revolución Cubana.