Marcos Márquez Blanco

Marcos Márquez Blanco

Ponteareas, 1997. Graduado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e actualmente cursando o Máster en Estudos Internacionais pola mesma universidade. Os meus intereses radican na Historia contemporánea dos Balcáns Occidentais e a xeopolítica actual da zona, sobre todo vinculada coa Unión Europea e Rusia.
Marcos Márquez Blanco

Marcos Márquez Blanco

Ponteareas, 1997. Graduado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e actualmente cursando o Máster en Estudos Internacionais pola mesma universidade. Os meus intereses radican na Historia contemporánea dos Balcáns Occidentais e a xeopolítica actual da zona, sobre todo vinculada coa Unión Europea e Rusia.