Picture of Iria-Friné Rivera Vázquez

Iria-Friné Rivera Vázquez

Vigo, 1988. Historiadora da Arte. Patroa da Fundación Vicente Risco e
a Fundación Luís Seoane. Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, con especialización en Arte
da Idade Moderna. É autora do libro “O legado pioneiro de Camilo
Díaz Baliño. Unha biografía artística”, "A orixinalidade radica na
orixe. O concepto da imaxe galega na estética de Vicente Risco" e co-
autora do libro "Vicente Risco no xornal Euzkadi". As suas liñas de
investigacións son a estética de Vicente Risco, Camilo Díaz Baliño,
Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo co proxecto de Sargadelos.
Picture of Iria-Friné Rivera Vázquez

Iria-Friné Rivera Vázquez

Vigo, 1988. Historiadora da Arte. Patroa da Fundación Vicente Risco e
a Fundación Luís Seoane. Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, con especialización en Arte
da Idade Moderna. É autora do libro “O legado pioneiro de Camilo
Díaz Baliño. Unha biografía artística”, "A orixinalidade radica na
orixe. O concepto da imaxe galega na estética de Vicente Risco" e co-
autora do libro "Vicente Risco no xornal Euzkadi". As suas liñas de
investigacións son a estética de Vicente Risco, Camilo Díaz Baliño,
Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo co proxecto de Sargadelos.