Picture of Antonio Gómez Vázquez

Antonio Gómez Vázquez

Vigo, 2000. Graduouse en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 2022, e realizou na mesma universidade o Mestrado en Estudos Medievais Europeos: Imaxes, Textos e Contextos, que rematou en xullo de 2023. Realizou tanto o seu Traballo final de Grao como de Mestrado baixo a tutela de Marta Cendón Fernández, ambos enfocados na arquitectura altomedieval e a súa repercusión na ditadura salazarista. Actualmente está a realiza-la tese de doutoramento, dirixida por Marta Cendón Fernández e David Chao Castro, dentro do programa de doutoramento en Estudos Medievais, na que segue a mesma liña de investigación.
Picture of Antonio Gómez Vázquez

Antonio Gómez Vázquez

Vigo, 2000. Graduouse en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 2022, e realizou na mesma universidade o Mestrado en Estudos Medievais Europeos: Imaxes, Textos e Contextos, que rematou en xullo de 2023. Realizou tanto o seu Traballo final de Grao como de Mestrado baixo a tutela de Marta Cendón Fernández, ambos enfocados na arquitectura altomedieval e a súa repercusión na ditadura salazarista. Actualmente está a realiza-la tese de doutoramento, dirixida por Marta Cendón Fernández e David Chao Castro, dentro do programa de doutoramento en Estudos Medievais, na que segue a mesma liña de investigación.