Picture of Alexandre Varela Rubín

Alexandre Varela Rubín

Taboada, 1998. Graduado en Historia (2020), con mestrado en profesorado (2021) e historia contemporánea (2022) pola USC. As miñas investigacións céntranse no estudo da Transición, as organizacións políticas e as mobilizacións no ámbito local e rural. Fóra diso, tamén me interesan a historia agraria do século XX, os usos do territorio e, de modo xeral, o relacionado co mundo lusófono.
Picture of Alexandre Varela Rubín

Alexandre Varela Rubín

Taboada, 1998. Graduado en Historia (2020), con mestrado en profesorado (2021) e historia contemporánea (2022) pola USC. As miñas investigacións céntranse no estudo da Transición, as organizacións políticas e as mobilizacións no ámbito local e rural. Fóra diso, tamén me interesan a historia agraria do século XX, os usos do territorio e, de modo xeral, o relacionado co mundo lusófono.

“Á lus do televisor”. Ocio e comunidade no rural tardofranquista a través dos Teleclubs

Ao longo da segunda metade do século XX, a sociedade galega atravesou o período de máis fondas transformacións da súa historia, no espazo dunha soa xeración, que teñen que ver co fin do mundo campesiño, da súa base material e das relacións de comunidade que desde sempre lle deran sentido. Un proceso global que no Estado español proxectou as consecuencias da guerra civil: unha longa posguerra e a vixencia dun réxime ditatorial como o franquista.

Sigue lendo