Adrián Feijoo Sánchez

Adrián Feijoo Sánchez

Bergondo, 1995. Graduado en Historia e mestrado en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela, mestrado en Profesorado pola Universidade de Vigo. Na actualidade cursa o Doutoramento en Historia Contemporánea na USC, investigando sobre as relacións diplomáticas entre os EEUU, a OEA e os países da área do Caribe no escenario post-Castrista. Publicou en Casa dos Espellos: Revista Poliédrica da Cultura Galega o artigo “A emigración no cine de Chano Piñeiro: Mamasunción (1985) e Sempre Xonxa (1989)”.
Adrián Feijoo Sánchez

Adrián Feijoo Sánchez

Bergondo, 1995. Graduado en Historia e mestrado en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela, mestrado en Profesorado pola Universidade de Vigo. Na actualidade cursa o Doutoramento en Historia Contemporánea na USC, investigando sobre as relacións diplomáticas entre os EEUU, a OEA e os países da área do Caribe no escenario post-Castrista. Publicou en Casa dos Espellos: Revista Poliédrica da Cultura Galega o artigo “A emigración no cine de Chano Piñeiro: Mamasunción (1985) e Sempre Xonxa (1989)”.