Picture of Xulián Iglesias Puime

Xulián Iglesias Puime

Vigo, 1998. Graduado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, e actualmente cursando o Máster en Estudos Medievais Europeos: Imaxes, Textos e Contextos. Os temas de maior interese para min son aqueles vencellados con cuestións de mentalidades e pensamento na Idade Media, así coma a plasmación do medieval na cultura popular actual.
Picture of Xulián Iglesias Puime

Xulián Iglesias Puime

Vigo, 1998. Graduado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, e actualmente cursando o Máster en Estudos Medievais Europeos: Imaxes, Textos e Contextos. Os temas de maior interese para min son aqueles vencellados con cuestións de mentalidades e pensamento na Idade Media, así coma a plasmación do medieval na cultura popular actual.