Picture of Uxía Martínez

Uxía Martínez

Teis, 1994. Graduada en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela (2017), centro no que estou cursando o Máster en Historia Contemporánea hoxe en día. Na actualidade estou centrada no estudo local dos movementos sociais urbanos na Galiza do Tardofranquismo e da Transición. Da mesma maneira, tamén estou interesada noutros aspectos da acción colectiva, como as diversas prácticas de violencia política que se deron no mesmo período histórico e a súa influencia sobre o devir do proceso.
Picture of Uxía Martínez

Uxía Martínez

Teis, 1994. Graduada en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela (2017), centro no que estou cursando o Máster en Historia Contemporánea hoxe en día. Na actualidade estou centrada no estudo local dos movementos sociais urbanos na Galiza do Tardofranquismo e da Transición. Da mesma maneira, tamén estou interesada noutros aspectos da acción colectiva, como as diversas prácticas de violencia política que se deron no mesmo período histórico e a súa influencia sobre o devir do proceso.