Picture of Pablo Martínez Sánchez

Pablo Martínez Sánchez

Vigo, 1997. Graduado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela (2019) cunha estancia de 9 meses na Charles University de Praga, República Checa. Mestrado do profesorado na Universidade Europea de Madrid (2020). Actualmente profesor de segundo da ESO nun colexio de Vigo. Os meus intereses céntranse na Historia Moderna e Contemporánea de Europa, en concreto o espazo xeográfico do Leste e do Centro de Europa, atendendo á historia social e política da antiga Unión Soviética e os Balcáns. Profundo interese tamen nas súas linguas e manifestacións culturais.
Picture of Pablo Martínez Sánchez

Pablo Martínez Sánchez

Vigo, 1997. Graduado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela (2019) cunha estancia de 9 meses na Charles University de Praga, República Checa. Mestrado do profesorado na Universidade Europea de Madrid (2020). Actualmente profesor de segundo da ESO nun colexio de Vigo. Os meus intereses céntranse na Historia Moderna e Contemporánea de Europa, en concreto o espazo xeográfico do Leste e do Centro de Europa, atendendo á historia social e política da antiga Unión Soviética e os Balcáns. Profundo interese tamen nas súas linguas e manifestacións culturais.