Picture of Nerea López Carballo

Nerea López Carballo

Baralla, 1996. Graduada en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente, cursando o mestrado en Estudos Medievais Europeos: imaxes, textos e contextos na mesma universidade. O meu interese principal é o estudo de cuestións relacionadas coa rexinalidade baixomedieval e, en termos xerais, coa historia de xénero na Idade Media.
Picture of Nerea López Carballo

Nerea López Carballo

Baralla, 1996. Graduada en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente, cursando o mestrado en Estudos Medievais Europeos: imaxes, textos e contextos na mesma universidade. O meu interese principal é o estudo de cuestións relacionadas coa rexinalidade baixomedieval e, en termos xerais, coa historia de xénero na Idade Media.