Demografía escrita en pedra

Esther Nidáguila López Cando no reconto poboacional bianual do Instututo Nacional de Estadística de xullo do 2012 reflexouse o primeiro descenso poboacional en democracia (Instituto Nacional de Estadística. Población. Principales series desde 1971) a nivel nacional, o Estado botouse as mans á cabeza. Mentres, os galegos, mirábamos ó resto con aire de incredulidade. Nós xa levábamos perdendo poboación dende a década de 1990 e ninguén … Continue reading Demografía escrita en pedra