Picture of Carmela Rodríguez Rodríguez

Carmela Rodríguez Rodríguez

Coristanco, 1995. Graduada en Historia da Arte (2017) cun mestrado en Xestión de Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte (2018) pola Universidade de Santiago de Compostela, e mestrado en Formación do Profesorado (2019) pola Universidade Alfonso X El Sabio. Na actualidade oposito para profesora de educación secundaria e bacharelato na especialidade de Xeografía e Historia.
Picture of Carmela Rodríguez Rodríguez

Carmela Rodríguez Rodríguez

Coristanco, 1995. Graduada en Historia da Arte (2017) cun mestrado en Xestión de Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte (2018) pola Universidade de Santiago de Compostela, e mestrado en Formación do Profesorado (2019) pola Universidade Alfonso X El Sabio. Na actualidade oposito para profesora de educación secundaria e bacharelato na especialidade de Xeografía e Historia.