Picture of Núria Alcaraz Coca

Núria Alcaraz Coca

Socióloga cun Máster en Mulleres, Xénero e Cidadanía. Realizando o doutoramento na Universitat Autònoma de Barcelona sobre relacións de xénero nas organizacións políticas e traballando como consultora e formadora en Esberla SCCL.
Picture of Núria Alcaraz Coca

Núria Alcaraz Coca

Socióloga cun Máster en Mulleres, Xénero e Cidadanía. Realizando o doutoramento na Universitat Autònoma de Barcelona sobre relacións de xénero nas organizacións políticas e traballando como consultora e formadora en Esberla SCCL.