Picture of Aurelia Balseiro García

Aurelia Balseiro García

O Vicedo, 1967. Licenciada con grao en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago. Sección Historia da Arte. Especialidade de Museoloxía. 1985-1990. As súas principais liñas de investigación principais están relacionadas co ouro e a ourivería antiga, o patrimonio cultural galego e a historiografía do MPL. É Directora do Museo Provincial de Lugo dende outono do 2008, e ten participado con máis dun cento de publicacións en revistas, xornais, boletíns e actas de congresos.
Picture of Aurelia Balseiro García

Aurelia Balseiro García

O Vicedo, 1967. Licenciada con grao en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago. Sección Historia da Arte. Especialidade de Museoloxía. 1985-1990. As súas principais liñas de investigación principais están relacionadas co ouro e a ourivería antiga, o patrimonio cultural galego e a historiografía do MPL. É Directora do Museo Provincial de Lugo dende outono do 2008, e ten participado con máis dun cento de publicacións en revistas, xornais, boletíns e actas de congresos.

O mapa de Galicia de Lloréns. Do pavillón de Galicia da Exposición Iberoamericana á Facultade de Xeografía e Historia da USC

En 1929 tivo lugar en Sevilla a Exposición Iberoamericana  (EIA) donde as catro deputacións galegas patrocinaron e xestionaron a construción do pavillón de Galicia. Este proxecto foi organizado pola Ditadura de Primo de Rivera, con claros fins propagandísticos do réxime, a través dun escaparate que amosara a diversidade do territorio español, o seu potencial e, por suposto, a unidade nacional, no conxunto internacional participante.

Sigue lendo