Castelao en Europa, Europa en Castelao

No centenario da revista Nós, Galaxia publicou a colección Biblioteca Nós con textos dos principais autores desta xeración. Entre elas atópase o Diario 1921, unha reportaxe persoal de Castelao durante o seu pensionado por Francia, Países Baixos e Alemaña no ano 192111. Unha crónica dos seus dias no estranxeiro onde Castelao contou todas as súas visitas a museos, os artistas que coñeceu, aquelas obras que … Continue reading Castelao en Europa, Europa en Castelao