Recensións


Carlos Quivén Sánchez

Nos últimos anos, de xeito notable, a Transición vén sendo parte da guerra de relatos do discurso político en España. A discusión radica na propia natureza do proceso e a lexitimidade que outorga este a actual democracia, co papel sacrosanto da Constitución do 1978 e a consolidación da institución monárquica. Os argumentos basculan entre o enxalzamento acrítico que concede ese manido carácter …Miguel Rodríguez Martínez

O paso do socioeconómico ao mental, antropolóxico e ao cultural. O abandono das correntes tradicionais e as súas representacións de individuos puntuais, nunca de realidades cotiás. O xiro crítico que Le Goff adiantara, o novo punto de vista dende o que interpretar a Historia segundo as propias mentalidades. Todo isto e moito máis representou Roger Chartier a través dunha nova concepción desta disciplina…Rubén de la fuente Seoane

No Estado español leva existindo o “problema” territorial dende a súa práctica existencia. Este conflicto é o resultado de conformala administración territorial do estado a partiren das estructuras pretéritas dos reinos que o conforman, baixo unha política descentralizadora, e posteriormente importar o modelo centralizador francés. Cando se fala deste tema en contextos máis informais, téndese a establecer unha escala de …Miguel Rodríguez Martínez

Unha aportación inocente no corazón dunha entrevista que ben pode representar a proposta metodolóxica da ensinanza da Historia de Pierre Vilar, francés continuador da escola dos Annales especializado na Historia de España. O novo punto de partida deste autor, adherido ao tipo ideal historiográfico -e crítico- marxista, vai partir da experiencia propia como protagonista dun episodio histórico que puidese representar a tantos miles de individuos ao longo do século XX…Roque Sanfiz Arias

Nacionalismo Banal é un exemplo da mestura de instrumentos diversos pero non excluíntes. Trátase dunha das súas obras mais recoñecidas e con mais repercusión no ámbito académico. Foi publicado en Inglaterra no ano 1995. Dous feitos que son apreciables pois enmarcase nunha época de cambios e de novas teorías previa ó cambio de século e por outra parte é notable a influencia da bibliografía británica e as referencias á sociedade Inglesa…Alexandre Balboa Cintrón

n moitas ocasións a guerra quíxose asociar a unha tensión entre orde e barbarie cando en realidade deberíamos dicir que a guerra e as súas secuelas son unha parte unida ao que entendemos precisamente como civilización, sendo unha forma de violencia tan presente a nós como calquera outra e que, polo tanto, pode ser un obxecto de estudo máis dentro da análise …