Índice de artigos

ALÉN GUIMARÁNS, Nicolás
A arte de trobar: unha achega aos sons medievais galego-portugueses (08-10-2020)
BALBOA CINTRÓN, Alexandre
A guerra e a violencia como obxecto de estudo. O caso de Joanne Bourke (05-11-2019)
A prensa na Transición española: o caso de El País (I) (28-02-2020)
A prensa na Transición española: o caso de El País (II) (30-03-2020)
BERMELLO COROMINAS, Xaquín
A política colonial no tardofranquismo (1955-1975) (14-05-2019)
A fundación-museo Eugenio Granell (19-10-2019)
Outros ventos de cambio (10-12-2019)
DA SILVA, Giovani José

A importancia da história indígena nas lutas do tempo presente no Brasil (25-10-2019)

DE LA O, Rodrigo Alejandro
O fenómeno da pirataría a nivel do mar: unha ollada alternativa (24-06-2019)
Unha historia social e cultural do fenómeno da pirataría: contrabando e violencias no Golfo-Caribe (17-11-2019)
DONO MARTÍN, Marcos
Hoxe en día a meritocracia non existe. Entrevista a Aarti Iyer (02-10-2020)
DUNCAN WEBB, Philip
Como e onde morrer no Camiño de Santiago: os hospitais para peregrinos durante os século XI-XIII (I) (06-06-2019)
Como e onde morrer no Camiño de Santiago: os hospitais para peregrinos durante os século XI-XIII (II) (24-06-2019)
ENTREVISTAS
Entrevista á Associaçom José Afonso-Galiza (AJA-Galiza) (26-04-2019)
“À semelhança da Galiza, o futebol desenvolveu-se, inicialmente, nas zonas costeiras”. Entrevista a Ricardo Pereira (09-05-2019)
“Contamos agora cun mateiral de valor incalculábel da Historia viva da Galiza”. Entrevista a Alberte Mera (27-09-2019).
“A maior parte deles incorporuse ao anarquismo alá”. Entrevista a Bieito Alonso (12-02-2020)
“Se o himno catalán viaxou en tren eu digo que o galego viaxou en barco” Entrevista a Ramón Villares e Borja de Riquer (15-02-2020)
Entrevista a Paulo Cesar Gomes (14-04-2020)
“Decateime como a xente lembraba como os dous fenómenos máis tráxicos da nosa historia local a Guerra Civil e a gripe de 1918”. Entrevista a Xoán Carlos Abad (11-05-2020)
“O prioritario é situar a conflitividade social nas súas coordenadas históricas concretas”. Entrevista a Julio Prada (26-05-2020)
Debate a Historia e as Ciencias Sociais en tempos de COVID-19 (01-06-2020)

 

 

FEIJOO SÁNCHEZ, Adrián
A xénese da Eslovaquia independente (26-05-2020)
A Eslovaquia independente de Iosef Tiso. Camiño ao poder (08-09-2020)
FERREIRO ARES, Brais
Mulleres candidatas e Transición municipal en Pontevedra (1979-1983) (02-03-2019)
40 anos das eleccións municipais do 3 de abril. A importancia da cuestión local na Transición (14-04-2019)
Unha ollada diferente á ditadura: a articulación do poder local no franquismo (19-05-2019)
O nacionalismo galego na Transición (I): a situación ao morrer Franco (04-12-2019)
O nacionalismo galego na Transición (II): as eleccións (1977-1982) e os referendos (1978-1980) (19-01-2020)
O nacionalismo galego na Transición (III): a acomodación á Galiza autonómica (18-03-2020)
GARCÍA VEGA, Jose Carlos
Relato verosímil: contan os videoxogos “historia”? (05-02-2019)
JesúsBal y Gay, memoria de esquecemento (25-02-2019)
Memoria para consumo de masas (01-04-2019)
O Arquivo “Terra e Memoria” da USC (10-10-2019)
A Galicia dos “Unai Stei”: os emigrantes galegos en Nova Iork (10-02-2020)
GONZÁLEZ ESTÉVEZ, Marina
O choni: da periferia á apropiación (08-04-2020)
LAGE LÓPEZ, David
As orixes do “consumo de masas”. A superación do capitalismo de produción (1870-1920) (23-04-2019)
LAGO BERDEAL, Manuel
Vivencias e repercusións do 23-F a nivel local. Viveiro: un estudo de caso (30-03-2019)
O Síndrome de Vichy (03-05-2019).
Cartografía e nacionalismo: o emprego propagandístico do mapa durante o Franquismo (12-11-2019)
A resistencia antifranquista en Galicia: unha aproximación histórica (18-12-2019)
LOJO DIESTE, Raul
Reflexións ao redor do problema do ser en Heidegger (25-03-2019)
LÓPEZ, David
A independencia de Leópolis, o Estado errado (23-09-2020)
LOSADA GARCÍA, Alicia
Deseño de indumentaria no primeiro periodo soviético I: A proposta construtivista (17-09-2019)
Deseño de indumentaria no primeiro período soviético II: as propostas ligadas á nova política económica de 1921 (08-11-2019)
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Uxía
Orgullo de Barrio. Mulleres e movemento veciñal na Transición (28-02-2019)
MARTINEZ TORRES, Mateo
A historia da Historia (17-01-2019)
¿Un Holocausto español? (06-02-2019)
As irmás Touza: ribadavienses fronte ao Holocausto (25-02-2019)
“Rachar as cadeas e vivir en revolución”: A Folga Xeral de Vigo (Setembro de 1972) (17-03-2019)
“Marcharon con todo”: a lóxica das represalias económicas en Galicia durante a Guerra Civil (1936-1937) (03-04-2019)
Diego Xelmírez: da «Paz de Deus» á Cruzada (1101-1125) (05-05-2019)
O golpe do 36 en Ribadavia: resistencia e violencia (04-06-2019)
«Sedis Auriense»: ¿unha urbe con dúas catedrais? (27-06-2019)
1352. A Peste Negra chega a Ourense (01-12-2019)
MONTES GONZÁLEZ, Andrea
O culto a santa Eufemia na catedral medieval de Ourense (21-09-2019)
As orixes da Catedral de Ourense: San Martín de Tours (13-12-2019)
O entroido ourensán: a súa orixe e vinculación con Europa (22-02-2020)
NIDÁGUILA LÓPEZ, Esther
Demografía escrita en pedra (06-10-2020)
NÚÑEZ COBAS, María
As guerrilleiras antifranquistas galegas (29-10-2019)
A Revolución dentro da Revolución: mulleres revolucionarias cubanas (07-03-2020)
PENIDE DE LA TORRE, Sara
A represión feminina durante o franquismo (20-02-2019)
As protestas anti-Vietnam (I) (15-04-2019)
As protestas anti-Vietnam (II) (7-05-2019)
O papel da muller durante as dúas guerras mundiais: a muller soviética (30-01-2020)
PÉREZ VALE, Martín
Alfredo “o Grande” e a defensa do seu reino: o caso dos Burghs (16-10-2020)
QUIVÉN SÁNCHEZ, Carlos
Conflitividade e mobilización social en torno á construción da Autopista do Atlántico (1975-1979) (11-02-2019)
A retórica ruralista no nacionalismo galego: entre a utopía e a praxe (1916-1923) (15-03-2019)
Shell-shock: unha ferida invisible (18-04-2019)
O fascismo en Croacia (I): a masacre dos serbios, xudeus e xitanos (04-10-2019)
O fascismo en Croacia: os ecos da Ustaša na Guerra dos Balcáns (21-11-2019)
Galicia en transición (22-04-2020)
REAL LÓPEZ, Arturo
O PNV na Lexislatura Constituínte. Actividade parlamentaria no congreos (28-04-2020)
Rodolfo Martín Villa e o Estatuto de Autonomía Galego. O proceso autonómico dende a perspectiva dun ministro azul (11-06-2020)
REIGOSA LOMBAO, Clara
O Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos Maside. Un museo do exilio en perigo de extinción (19-06-2019)
MEGA: Museo Estrella Galicia, máis que un museo de sitio (04-10-2019)
“O Prado Disperso”: do depósito á parede (08-12-2019)
O Museo Provinical de Lugo. Fundación e orixe das súas coleccións (02-03-2020)
Museos virtuais: espazos de liberdade e autonomía (19-04-2020)
RODRÍGUEZ CARAMÉS, Santiago
Celebrando e pensando o Día das Artes Galegas 2020: o ano de Domingo Andrade (01-04-2020)
O arquitecto Gómez Román, Castelao e o compromiso artístico e político polo país (17-04-2020)
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Miguel
“Un libro aberto”: Roger Chartier (17-01-2019)
Vagando entre ideas: “pensar historicamente” de Pierre Vilar (17-01-2019)
“Nin vivo, nin finado: a forma espectral”: Jacques Derrida (17-01-2019)
“Das que se quedaron”. As viúvas de vivos: unha realidade silenciada (17-01-2019)
‘O galego’ no mundo. A festa dos Chicahuales. Xustaposición cultural a partir do Santiago Apóstolo (19-01-2019)
Voceiros migrados: Ramón Carballlo Pérez, un galego na Nova Galicia (02-02-2019)
Do maxistrado que rexeitou a diglosia. Daniel García Ramos e a normalización do galego na Xustiza (23-03-2019)
Memoria esquecida. O toxo, vello motor da Galicia agraria (11-03-2019)
A expresión musical contraria á ditadura de Hugo Bánzer: esperanza e identidade (08-04-2019)
O pinus pinaster. Unha ollada á Galicia forestal da primeira metade do seculo XX (20-05-2019)
Juan Orol, o ‘Ed Wood galego’ en México (26-09-2019)
A presencia do exilio na industria cinematográfica mexicana (I). Aperturismo cardenista ou proteccionismo? (20-01-2020)
A presencia do exilio na industria cinematográfica mexicana (II). Os irmáns Mayo (19-05-2020)
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Carmela
Negrofilia, diáspora e momento de crise (01-04-2020)
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Laura
A tatuaxe sicanje: Resistencia católica ou paganismo herdado? (29.09.2020)
SÁNCHEZ TABOADA, Lucas
Vixilantes e silentes. A gárgola como elemento plástico na arquitectura compostelá (I). O caso de San Martiño Pinario (06-02-2019)
Vixilantes e silentes. A gárgola como elemento plástico na arquitectura compostelá (II). Hospital Real (16-02-2019)
Vixilantes e silentes. A gárgola como elemento plástico na arquitectura compostelá (III): o Convento das Nais Mercedaris Descalzas; a Casa da Parra e a Finca do Espiño (13-03-2019)
O viño do Ribeiro: o sangue do pobo (27-05-2019)
O dragón e a cruz. As stavkirke: igrexas de madeira noruegas (27-11-2019)
O entroido. Sátira, disfraces e diversión (26-02-2020)
SANFIZ ARIAS, Roque
¿Podemos rir co Holocausto? (10-1-2019)
A nación no día a día: Nacionalismo Banal de Michael Billig (19-1-2019)
“Nuestras vecinas de asiento”. Mulleres no deporte galego dos anos 20 (27-1-2019)
A Segunda Guerra Mundial no cine Soviético (I) (4-02-2019)
A Segunda Guerra Mundial no cine Soviético (II) (13-02-2019)
A Segunda Guerra Mundial no cine Soviético (III) (28-02-2019)
Tiros contra o descontento. 10 de marzo de 1972 en Ferrol (10-03-2019)
Todos de acordo? Nacionalismo galego e loita obreira na Transición (23-03-2019)
Cambios na organización do territorio galego medieval. Das parrochiae ás parroquias (06-04-2019)
Deporte despois de xullo de 1936. Reorganización e control falanxista (19-04-2019)
A disputa entre Xelmírez e Gonzalo polo control da ría de Ferrol (26-01-2019)
Pasolini contra Bertolucci e o cine italiano contra o fascismo (09-06-2020)
SUÁREZ GARCÍA, Jose Manuel
Cartografías invisibles. Os mapas do inferno (19-02-20)
Cartografías invisibles (II): Guía de peregrinación ao purgatorio San Andres de Teixido (04-04-2020)
Iatrofobia (21-04-2020)
Iatrofobia (II) (04-05-2020)
VECIÑO SOUTO, Lucía
As mártires de Sofán no seu centenario (18-02-2019)
As orixes dun 8 de marzo galego (07-03-2019).
Unha achega ao Maio do 68 na Universidade de Compostela (29-05-2019)
YÁÑEZ BASANTA, Menalia
Do lenzo á pantalla (15-10-2019)
ZENGIARO, Nicola
A animalidade humana como contacto directo co mundo (29-01-2019)