A Segunda Guerra Mundial no cine soviético (III)

Roque Sanfiz Arias En 1962 o novel director soviético Andrei Tarkovski estreou A infancia de Iván (Ivanovo detstvo). Considerada como unha das mellores creacións do cine soviético, destaca o seu tratamento da fotografía que pretende trasladarnos á fronte de guerra. Non é propiamente cine bélico senón que ten un compoñente de cine de terror, mostrando o lado escuro que viviu quen loitou. Iván é un rapaz … Continue reading A Segunda Guerra Mundial no cine soviético (III)

A Segunda Guerra Mundial no cine soviético (II)

Roque Sanfiz Arias Trala morte de Stalin en 1953, Khrushchev chegou ao poder e comezou un proceso de desestalinización. A industria cinematográfica fora un dos ámbitos onde se enxalzara a personalidade de Stalin. A viraxe de timón de Khrushchev reduciu o control sobre o cine e o número de producións dentro da Unión Soviética medrou. O chamado período do ‘desxeo’ permitiu aos directores tomarse maiores … Continue reading A Segunda Guerra Mundial no cine soviético (II)

A Segunda Guerra Mundial no cine soviético (I)

A Segunda Guerra Mundial é un tema tratado dende ben pronto na gran pantalla e con percorrido ate hoxe. Nós estamos familiarizados cunha narrativa debedora da visión occidental do conflito. Menos coñecida é a visión que se proxectou no cinema soviético da Gran Guerra Patriótica, nome polo que coñecen por aquelas latitudes á Segunda Guerra Mundial. Inauguramos con este unha serie de tres artigos nos … Continue reading A Segunda Guerra Mundial no cine soviético (I)

¿Podemos rir co Holocausto?

A representación do Holocausto nas pantallas de cine responde á necesidade de “recordar sen propagar e perpetuar sen perpetrar”, segundo Eliette Abecassis. Unha maneira de facelo é a través dos documentais. Nuit et Brouillard de Alain Resnais ou Shoah de Claude Lanzmann son dous dos principais expoñentes deste xénero que mediante imaxes reais do campo de Auschwitz ou conversas con vítimas do Holocausto tratan o … Continue reading ¿Podemos rir co Holocausto?