As orixes do foot-ball en Ribadavia (1910-1923)

O rural galego do primeiro terzo do século XX caracterizouse pola chegada de ideoloxías e modos de vida que, daquela, poderían ser consideradas urbanas. Estas influencias foron monopolizadas por unhas elites liberais emerxentes que procuraban desprazar ao poder tradicional practicando un discurso rexeneracionista. Esta dinámica está presente na expansión de elementos orixinarios das cidades no mundo rural: tanto as ideoloxías proletarias (socialismo, anarquismo) como novas dinámicas asociativas vinculadas ao foot-ball. Nun inicio, esta praxe estivo capitalizada pola burguesía ilustrada das principais vilas de Galicia e foi rexeitada polas elites da Restauración, a igrexa e os galeguistas que, como afirma Raúl Soutelo, pertencían á mesma elite social que o conservadurismo ourensán (Soutelo, 1999: 141).

Continue reading As orixes do foot-ball en Ribadavia (1910-1923)

Os pintores dos deuses: Blommér, Eskil Winge, Nicolai Arbo

Aínda hoxe, os cadros nórdicos adicados aos antigos deuses manteñen toda a sua forza intacta. O Romanticismo trouxo consigo, no século XIX, que Odín descendera entre nubes escuras xunto coas divindades para cubrir a Terra. Que Thor alzara de novo o seu martelo para expandir o seu impacto nun son libre, facendo que os cadros desborden a enerxía ilimitada da Natureza. Que as valquirias, as … Continue reading Os pintores dos deuses: Blommér, Eskil Winge, Nicolai Arbo

O sufraxismo, máis que unha loita polo voto feminino

Núria Alcaraz Coca As orixes do feminismo organizado O movemento das mulleres e o feminismo arrancaron coa vontade de subvertir a orde social establecida da exclusión feminina e a crecente universalización dos homes como suxeitos políticos. As sufraxistas son un legado imprescindible para entender a loita feminista e os movementos sociais das sociedades occidentais. Coa ilustración e a chegada da sociedade de masas, a rebelión … Continue reading O sufraxismo, máis que unha loita polo voto feminino

Francisco Franco Salgado-Araujo, unha sombra gris no Pardo

Arturo Real López A figura de Francisco Franco Salgado-Araujo (Ferrol, 1890 – Madrid, 1975) é a dunha interesante xanela á realidade no cumio da ditadura franquista. A proximidade que houbo entre os dous primos, o ditador e o seu secretario durante moitos anos, quedou reflectida por parte deste último nun par de libros publicados post-mortem: Mis conversaciones privadas con Franco (1976) e Mi vida junto … Continue reading Francisco Franco Salgado-Araujo, unha sombra gris no Pardo

Máis uma vez, Primavera

Xaquín Bermello Corominas Sei que estás em festa, pá Fico contente E enquanto estou ausente Guarda um cravo para mim Eu queria estar na festa, pá Com a tua gente E colher pessoalmente alguma flor No teu jardim Sei que há léguas a nos separar Tanto mar, tanto mar Sei também quanto é preciso, pá Navegar, navegar Lá faz primavera pá Cá estou doente Manda … Continue reading Máis uma vez, Primavera