Picture of Carmen Elsa Pérez Aragón

Carmen Elsa Pérez Aragón

Carmen Elsa Pérez Aragón, A Coruña, 1995. Graduada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago Compostela con Máster en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte na mesma. Actualmente realiza os seus estudos de doutorado no programa de Xeografía, Historia e Historia da Arte, elaborando unha tese centrada na comedia anglosaxona creada e protagonizada por mulleres.
Picture of Carmen Elsa Pérez Aragón

Carmen Elsa Pérez Aragón

Carmen Elsa Pérez Aragón, A Coruña, 1995. Graduada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago Compostela con Máster en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte na mesma. Actualmente realiza os seus estudos de doutorado no programa de Xeografía, Historia e Historia da Arte, elaborando unha tese centrada na comedia anglosaxona creada e protagonizada por mulleres.