Conflitividade e mobilización social en torno á construción da Autopista del Atlántico (1975-1979)

Carlos Quivén Sánchez O inicio das obras da coñecida como ‘Autopista del Atlántico’ tivo lugar nos derradeiros anos do franquismo como parte do Terceiro Plan de Desenvolvemento (1972-1975). Nese momento, o réxime fixera unha decidida aposta pola construción dunha serie de infraestruturas viarias ao longo do Estado español baixo a idea de consolidar o crecemento económico e artellar os diferentes polos de desenvolvemento que estiveran … Continue reading Conflitividade e mobilización social en torno á construción da Autopista del Atlántico (1975-1979)