Contemporánea

Cartografía e nacionalismo: o emprego propagandístico do mapa durante o Franquismo

Fronte ás funcións tradicionais do mapa como instrumento de localización e orientación, os ideólogos nacionalistas potenciaron a súa utilización como un logotipo, como unha “icona nacional”. Este “mapa-logotipo” axiña penetrou no imaxinario popular, converténdose nun medio moi eficaz para difundir, cosificar e visualizar os termos espaciais, a idea de nación. Recentemente, Keplan e Herb sinalaron que a cartografía estivo moi relacionada coa identidade nacional dende os comezos do nacionalismo moderno, xa que os mapas son cruciais para visualizar a nación, é dicir, para facer o seu territorio tanxible.

Sigue lendo